21/12 ”Världens längsta önskelista”

Jag önskar mig
Benedikte Esperi

Jag önskar mig…

och sen önskar jag mig…

och så önskar jag mig…

foto: Gunnar H Stening

Annonser
%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star